Facebook reklaamid

Sotsiaalmeedia ei ole juba ammu ainult sõpradega suhtlemiseks.

Sotsiaalmeedia reklaam on nagu 24H sinu heaks töötav müügimees, kes ei jää kunagi haigeks ja tasu küsib ka vaid murdosa sellest, mis päris müügimees.

 

Facebook'i tasuliste reklaamide loomise ja seadistamise hind

Kunagi varem pole reklaam olnud nii soodne ja ka väikeettevõtjale kättesaadav. Alustada saab juba 5 eurose turunduseelarvega päevas. 

Lisaks Facebookile jõuab sinu reklaam ka teistesse Meta kanalitesse nagu Instagrami ja  Messenger.

computer, legs going inside the screen, social media

FACEBOOK REKLAAMIDE LOOMINE, SEADISTAMINE JA ANALÜÜS

35
/tund +KM
  • Sihtrühma segmenteerimine
  • Visuaalid ja copywriting
  • Ads Manager seadistamine vajadusel
  • Reklaamide seadistamine
  • Mõõdikute seadistamine
  • Reklaamide optimeerimine
  • Tulemuste mõõtmine ja analüüs

Mida Facebooki reklaami teenus sisaldab?

Leiame üles sinu potentsiaalsed kliendid tänu täpsele sihtimisele

Efektiivse sotsiaalmeedia kampaania alus on täpne sihtimine. Facebooki reklaamiseadetes on võimalik ideaalset sihtrühma sihtida väga erinevate andmete alusel alates vanusest ja asukohast kuni huvide ja käitumiseni. See tagab, et brändi sõnum jõuab just nende inimesteni, kes on kõige tõenäolisemalt huvitatud teie toodetest või teenustest, suurendades seeläbi kaasatust ja konversioone.

Sihtrühma kõnetavate reklaamide loomine ja seadistamine

Loominguline sisu ja õige sihtimine on võti sotsiaalmeedia reklaamides silma paistmiseks. Loon reklaamtekstid ja visuaalid, mis kõnetavaid sihtrühma ja edastavad sinu brändi sõnumit ning väärtuspakkumisi ning seadistan kampaaniad tagades, et need jõuavad õigele publikule õigel ajal. Vajadusel aitan seadistada ka Facebook Business Manageri ja Pixli.

Tulemuste mõõtmine, kampaaniate toimimise jälgimine ja optimeerimine

Tõhususe tagamiseks on vajalik mõõta tulemusi ja jälgida kampaaniate toimivust reaalajas. Selleks kasutan mitmeid mõõdikuid ja analüütilisi tööriistu, et jälgida kampaaniate edukust, sealhulgas klikimäär, konversioonimäär ja ROI. Pidev tulemustel silma peal hoidmine võimaldab teha kiireid kohandusi ja optimeerida jooksvalt kampaaniaid, et tagada parimad võimalikud tulemused eesmärgi saavutamiseks.

Tulemuste analüüs ja soovitused edasisteks kampaaniateks

Võtmenäitajate analüüs annab ülevaate kampaaniate tulemustest ja võimaldab teha teadlikke otsuseid edasise strateegia osas. Analüüsi alusel annan soovitusi ja nõuandeid edasiste kampaaniate kujundamiseks, mis aitavad parandada tulemuslikkust ja suurendada ROI-d pikemas perspektiivis.

Küsi pakkumist

Scroll to Top